Sẽ Không Bao Giờ Quên

Hoài Tâm, Việt Hương
8 bài

Bí Kiếp Võ Công

Việt Hương, Hoài Tâm
9 bài

Những Vụ Cướp Bất Hữu (DVD)

Việt Hương, Hoài Tâm
11 bài

Ai Trả Tiền (DVD Hài)

Việt Hương, Hoài Tâm
7 bài

Ma Có Thật Không (DVD Hài)

Việt Hương, Hoài Tâm
7 bài

Hãy Trả Lời Em (DVD Hài)

Việt Hương, Hoài Tâm
8 bài

Sẽ Không Bao Giờ Quên

Việt Hương, Hoài Tâm
8 bài