Tonight
4:40

Tonight

Bởi Transpark7
752,803 lượt xem
Haru haru
5:19

Haru haru

Bởi guitarfreak482
693,637 lượt xem
Love Song
5:06

Love Song

Bởi jwcfree
609,787 lượt xem
Tell me goodbye
7:19

Tell me goodbye

Bởi kenjis2bigbang1
91,902 lượt xem
Let Me Hear Your Voice
5:15

Let Me Hear Your Voice

Bởi crunchyTM
58,241 lượt xem
We Belong Together
4:49

We Belong Together

Bởi 2ne1bomchannel
18,958 lượt xem
Lies
5:53

Lies

Bởi VJSkratch
16,834 lượt xem
Lollipop 2
4:28

Lollipop 2

Bởi JimmyChenRemix
11,358 lượt xem
Last Farewell
4:51

Last Farewell

Bởi nurhanis95
1,375 lượt xem
La La La
4:18

La La La

Bởi KeksdoseSubs
421 lượt xem

Special Edition (2011)

Big Bang
10 bài

The Big Bang Show (2011)

Big Bang
5 bài

Collection

Big Bang
11 bài

Big Bang Collection (2012)

Big Bang
32 bài

Number 1

Big Bang
14 bài

Best Songs Collection

Big Bang
59 bài

Tonight (Japanese Ver.)

Big Bang
2 bài

The First Single

Big Bang
4 bài

Great Hits Collection

Big Bang
44 bài

Hit Songs Collection

Big Bang
47 bài

Full Big Show (2011)

Big Bang
8 bài

With U (Mini Album)

Big Bang
8 bài

Big Show 2011 Live Concert

Big Bang
16 bài

Always (1st Mini Album)

Big Bang
6 bài

The Lost Tracks

Big Bang
32 bài

Lollipop (Digital Single)

Big Bang, 2NE1
2 bài

Asia Best 2006 - 2009

Big Bang
10 bài

Hallelujah (OST IRIS)

Big Bang
3 bài

Magic Intro Album

Big Bang
14 bài

Big Bang 03 (3rd Single)

Big Bang
5 bài

Remember (Vol.2)

Big Bang
11 bài

Alive (Japanese Version)

Big Bang
9 bài

Since 2007 (Vol.1)

Big Bang
11 bài

Electric Love Tour (2010)

Big Bang
11 bài

Love & Hope Tour 2011

Big Bang
9 bài

Greatest Songs (MV)

Big Bang
13 bài

2+1 (Single 2011)

Big Bang
2 bài