Conan Magic File 3 Vietsub

Detective Conan
4 bài

Muc Tiêu Thứ 14 (Phụ Đề)

Detective Conan
9 bài

Phá Án Ở Osaka (Thuyết Minh)

Detective Conan
4 bài