Great Hits Collection

Michael Learns To Rock
28 bài

19 Love Songs

Michael Learns To Rock
19 bài

Huyền Thoại Một Nhóm Nhạc

Michael Learns To Rock
30 bài

Take Me To Your Heart

Michael Learns To Rock
11 bài

Michael Learns To Rock

Michael Learns To Rock
11 bài

Greatest Hits

Michael Learns To Rock
14 bài

Eternity

Michael Learns To Rock
12 bài

19 Love Songs (2001)

Michael Learns To Rock
19 bài

Nothing To Lose

Michael Learns To Rock
12 bài

That's Why (2005)

Michael Learns To Rock
10 bài

Strange Foreign Beauty (1999)

Michael Learns To Rock
14 bài

Colours (1993)

Michael Learns To Rock
10 bài

Blue Night (2000)

Michael Learns To Rock
12 bài

The Best Of Collection

Michael Learns To Rock
16 bài

I Walk This Road Alone (2007)

Michael Learns To Rock
18 bài

Played On Pepper (1995)

Michael Learns To Rock
10 bài

Everlasting Love Songs CD1 (2011)

Michael Learns To Rock
11 bài

Everlasting Love Songs CD2 (2011)

Michael Learns To Rock
12 bài


The Actor
5:37

The Actor

Bởi M2517Now1
499,696 lượt xem
Nothing to lose
5:05

Nothing to lose

Bởi royskidubai
387,394 lượt xem
Take Me To Your Heart (Vietsub)
5:06

Take Me To Your Heart (Vietsub)

Bởi kidtqt
374,070 lượt xem
I Walk This Road Alone
5:04

I Walk This Road Alone

Bởi letsallrock2007
338,554 lượt xem
25 Minutes
5:27

25 Minutes

Bởi vuhai402
292,036 lượt xem
That's Why
5:15

That's Why

Bởi M2517Now1
241,377 lượt xem
Betrayal
6:54

Betrayal

Bởi FamGeni
170,223 lượt xem
Angel Eyes
5:11

Angel Eyes

Bởi Davesfl
137,445 lượt xem
Forever And A Day
4:23

Forever And A Day

Bởi royskidubai
132,708 lượt xem
Something You Should Know
4:45

Something You Should Know

Bởi emimusic
99,172 lượt xem
When tomorrow comes
4:32

When tomorrow comes

Bởi 1mali2
98,714 lượt xem
You Keep Me Running
4:37

You Keep Me Running

Bởi aceofbaseilovecars
63,754 lượt xem
It's Gonna Make Sense
4:34

It's Gonna Make Sense

Bởi LSJalos
53,163 lượt xem
Someday
4:46

Someday

Bởi minhhoi18
45,944 lượt xem
It's Only Love
5:34

It's Only Love

Bởi ARTLENGEL
40,194 lượt xem
Sleeping child
4:33

Sleeping child

Bởi MrRomeoTheloverboy
32,244 lượt xem
Breaking My Heart
5:13

Breaking My Heart

Bởi ARTLENGEL
29,876 lượt xem
Shadow Side of Me
4:60

Shadow Side of Me

Bởi shaayaa8
29,396 lượt xem
Salvation
4:58

Salvation

Bởi mechuacw
28,094 lượt xem
Sweetest Surprise
4:11

Sweetest Surprise

Bởi IMoon21
25,566 lượt xem
Time For Changes
4:60

Time For Changes

Bởi djmatrix81
20,403 lượt xem
Complicated Heart
5:20

Complicated Heart

Bởi sweetcandelaria
19,771 lượt xem
Blue night
4:44

Blue night

Bởi blissfulsweetpea
18,976 lượt xem
More Than A Friend
4:46

More Than A Friend

Bởi wongkarhoe
18,922 lượt xem
Take Off Your Clothes
7:33

Take Off Your Clothes

Bởi Alamandakull
13,653 lượt xem
Blue
4:59

Blue

Bởi urkindofmusic15
13,419 lượt xem
Family Tree
5:05

Family Tree

Bởi solo55789
11,873 lượt xem
I Do
5:06

I Do

Bởi bertelurius
9,602 lượt xem
The Actor (’99 Remix)
5:37

The Actor (’99 Remix)

Bởi Maxfobe
8,668 lượt xem
Strange Foreign Beauty
5:57

Strange Foreign Beauty

Bởi surafelBc
8,301 lượt xem
If You Leave My World
5:17

If You Leave My World

Bởi MrRomeoTheloverboy
7,863 lượt xem
Take Me To Your Heart
5:03

Take Me To Your Heart

Bởi nhuoclan2710
7,478 lượt xem
Everything I Planned
4:53

Everything I Planned

Bởi puk19
6,773 lượt xem
Thats Why You Go Away
4:59

Thats Why You Go Away

Bởi yudan730
6,694 lượt xem
Paint My Love
4:49

Paint My Love

Bởi MrFetboyslim
5,789 lượt xem
Take Me To Your Heart (Remix)
5:26

Take Me To Your Heart (Remix)

Bởi cxiong91
4,616 lượt xem
Love will never lie
4:28

Love will never lie

Bởi 1Kt6ZoiL9pqf09QkZlc4Og
4,106 lượt xem
You Took My Heart Away
5:31

You Took My Heart Away

Bởi eudaimonista123456
3,612 lượt xem
Any Way You Want It
4:34

Any Way You Want It

Bởi rueyi
3,406 lượt xem
Watch your back
5:05

Watch your back

Bởi mayeeleeyy
3,164 lượt xem
Love Will Never Die
4:44

Love Will Never Die

Bởi AndreBogeg
2,957 lượt xem
Eternity
4:47

Eternity

Bởi goldfi5h
2,860 lượt xem
Frostbite
5:17

Frostbite

Bởi bimatkedotnhap
2,558 lượt xem
The Ghost of You
5:07

The Ghost of You

Bởi MrRomeoTheloverboy
2,257 lượt xem
I'm Gonna Be Around
4:11

I'm Gonna Be Around

Bởi mecul80s
2,092 lượt xem
Naked Like The Moon (Live)
4:29

Naked Like The Moon (Live)

Bởi Ragdangvu
1,397 lượt xem
Animals
5:44

Animals

Bởi mecul80s
1,310 lượt xem
Take Me To Your Heart (Lyrics)
4:53

Take Me To Your Heart (Lyrics)

Bởi X05Radar
1,268 lượt xem
Happy Birthday To You
3:40

Happy Birthday To You

Bởi QuynhK3m
1,227 lượt xem
Final Destination
4:57

Final Destination

Bởi eddieriyadi
1,080 lượt xem
Naked Like The Moon
4:29

Naked Like The Moon

Bởi Alfarizhadi
1,052 lượt xem
That's why you go away
5:15

That's why you go away

Bởi shuichi2605
1,000 lượt xem
Judgement Day
4:47

Judgement Day

Bởi BraveBond
900 lượt xem
Wild Women
5:36

Wild Women

Bởi ianbailio
900 lượt xem
How Many Hours
5:47

How Many Hours

Bởi RidwanP2b
804 lượt xem
Thats Why
5:12

Thats Why

Bởi zainabmardhiah1990
781 lượt xem
Walk with Me
4:53

Walk with Me

Bởi yourAngel399
715 lượt xem
25 Minute (Nhạc chuông)
6:30

25 Minute (Nhạc chuông)

Bởi timothyleong0702
681 lượt xem
The War Is Not Over
4:03

The War Is Not Over

Bởi Ragdangvu
655 lượt xem
Party
10:53

Party

Bởi dipenraj
257 lượt xem
Its Gonna Make Sense
4:36

Its Gonna Make Sense

Bởi dkyzme30
140 lượt xem
Something Right
4:40

Something Right

Bởi TheArt2C
108 lượt xem
Take Me To Your Hear
4:57

Take Me To Your Hear

Bởi RenoVipStar
92 lượt xem
Breaking The Rules
5:18

Breaking The Rules

Bởi Phannarot
58 lượt xem
I Still Carry On
5:36

I Still Carry On

Bởi Phannarot
54 lượt xem