Giới thiệu TimVideo.com


Chào mừng bạn đến với website TimVideo.com!

TimVideo.com là trang tổng hợp các video chọn lọc như: phim, ca nhạc, sản phẩm... từ Youtube. Mục tiêu của chúng tôi nhằm tăng tốc và đơn giản hóa quá trình tìm kiếm của bạn bằng cách tổ chức lại nội dung dưới dạng các đối tượng trong thực tế như: bài hát, phim, địa điểm... thay vì dưới dạng từ khóa thông thường. Chúng tôi tự động hóa vấn đề này bằng các thuật toán tìm kiếm do chúng tôi nghiên cứu và phát triển. Các chỉ mục được tổng hợp tự động từ Internet kết hợp với sự can thiệp hiệu chỉnh của con người.

Phiên bản hiện tại hiện vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để cải tiến thuật toán và mở rộng dữ liệu đối tượng của mình. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp cho sản phẩm, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ info@timvideo.com