Dòng Họ Xác Ướp - Mr.Vampire Sage - (1988) - Anthony Chan, Kar Lok Chin, Fat Chung