Thỏa thuận sử dụng


Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra giữa bạn (“bạn”) và TimVideo.com (hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) TimVideo.com của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận những thông tin chọn lọc chất lượng nhất (video ca nhạc, phim...) từ trang chia sẻ video Youtube do những thành viên Youtube đưa lên. Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào TimVideo.com vì bất kỳ lý do nào.

Quyền gắn với Dịch vụ


TimVideo.com sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng TimVideo.com không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin tại TimVideo.com. Các quyền sở hữu trí tuệ về video thuộc về các thành viên đưa video của họ lên trang Youtube. Các chỉ mục album/bài hát được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Và TimVideo.com cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung do các thành viên từ Youtube đưa lên. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng hạn chế tối đa các video mang nội dung xấu như khiêu dâm, phản động và cung cấp cơ chế để người dùng có thể nhanh chóng báo cáo cho chúng tôi các lỗi này để xóa khỏi hệ thống.

Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ


TimVideo.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. TimVideo.com cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

TimVideo.com có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

Thỏa thuận bảo mật


Những thông tin mà chúng tôi thu thập


Khi bạn đăng nhập thông qua một tài khoản mạng xã hội (Facebook, Google, Twitter...), chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của TimVideo.com sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên TimVideo.com. Server của TimVideo.com cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Sử dụng thông tin


Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của TimVideo.com hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của TimVideo.com và Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:
  • - Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc
  • - Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...; và/hoặc Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu TimVideo.com và Dịch vụ; và/hoặc
  • - Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm TimVideo.com. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm TimVideo.com và cách họ sử dụng Dịch vụ.

Bảo mật


TimVideo.com không quản lý mật khẩu truy cập. Mọi quá trình đăng nhập đều thông qua các mạng xã hội như Facebook, Google, Twitter...

Các điều khoản chung


Giới hạn trách nhiệm pháp lý


TimVideo.com không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản lệ phí pháp lý của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, từ thông tin mà bạn cung cấp trên TimVideo.com, việc bạn vi phạm Thỏa thuận, việc bạn vi phạm quyền của người khác, hoặc việc bạn vi phạm pháp luật.

Thay đổi Thỏa thuận


TimVideo.com có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào, và những sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải. Theo đó, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ kiểm tra trang này. Những điều khoản này cũng có thể được thay đổi theo thỏa thuận riêng giữa bạn và TimVideo.com.